-->
Concordia Language Center
Trung tâm ngoại ngữ Concordia
“Học một ngôn ngữ khác không chỉ học những từ khác nhau cho cùng một thứ, mà còn học một cách khác để suy nghĩ về mọi thứ."
- Flora Lewis

Read More
Card image cap

Thư viện Online

chương trình đọc kết nối bạn với tài nguyên tuyệt vời để học hỏi và phát triển

Card image cap

Thanh toán

Chọn phương pháp thanh toán tiện lợi nhất cho bạn

Card image cap

Chương trình học tiếng anh

Tham gia chương trình tiếng anh của chúng tôi. Chương trình phù hợp với mỗi học sinh
Join our English Program. Our program is catered to each and every student.

Card image cap

Vào lớp học

Trở thành học sinh và bắt đầu cuộc hành trình ngay hôm nay

Tin tức và Thông báo
©2024 Concordia International