Sứ mạng của chúng tôi
Sứ mệnh trung tâm ngôn ngữ Concordia

Trung tâm Ngôn ngữ Concordia chỉ dùng các chương trình ngôn ngữ chất lượng tốt nhất cho mỗi học sinh. Bằng cách sử dụng các tiến bộ công nghệ và các chương trình Anh ngữ đã được hiệu chỉnh, CLC muốn tối đa hóa tiềm năng của mình. Sinh viên là bản chất của sứ mệnh của chúng tôi và thành công của họ là điều mà chúng tôi hướng tới.

Mục tiêu :


  • Cung cấp một môi trường học tập nơi học sinh có thể phát triển và thoải mái khi nói ngôn ngữ mới.

  • Phát triển và cung cấp hệ thống học tập xuất sắc sẽ cải thiện hiệu quả khả năng ngôn ngữ của bạn trong mọi lĩnh vực nói, nghe, đọc và viết.

  • Cung cấp cho học sinh con đường vào các trường đại học ở nước ngoài và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

  • Đảm bảo các phương tiện và hoạt động hỗ trợ nhu cầu hiện tại của trường đại học và mức độ tăng trưởng dự kiến.
©2023 Concordia International