Hướng dẫn đăng kí registration
Bạn đang gần tới rồi!

Chúng tôi cảm ơn bạn đã quan tâm đến Trung tâm Ngôn ngữ Concordia. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình học .

Gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào

Làm theo hướng dẫn cho việc đăng kí online:

  • BƯỚC 1: ghi danh ở đây

  • GHI DANH

  • Bước 2: thanh toán
  • Bước 3: làm bài kiểm tra trình độ
  • Bước 4: đánh giá của người hướng dẫn
©2023 Concordia International