-->
Giới thiệu
Trung tâm ngoại ngữ Concordia

Trung tâm Ngôn ngữ Concordia là nhà cung cấp giáo dục toàn thế giới, định hướng học sinh vào hệ thống học ngôn ngữ hiệu quả. CLC mong muốn chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo toàn cầu có cả trình độ và kỹ năng bằng ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh ở mọi lứa tuổi và trình độ với việc học tiếng Anh chất lượng cao, để họ đạt được mục tiêu vào trường đại học, sự nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi đạt được các mục tiêu học tập và tiến bộ trong các con đường đã chọn của mình bằng cách cung cấp tư vấn chuyên môn từ các giảng viên có trình độ của chúng tôi.

CLC cung cấp một hệ thống giáo dục độc đáo kết hợp với nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại. Chúng tôi đã tập hợp công nghệ mới nhất và môi trường giáo dục để tối đa hóa hiệu quả học tập của bạn. 1: 1 bài học cá nhân, các công cụ thư viện đọc trực tuyến, các chương trình học tùy biến, và các cố vấn học thuật đều được lồng vào Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) của chúng tôi.

Đó là mong muốn của chúng tôi rằng học sinh thành công trong cuộc sống, không chỉ trong học tập mà còn sự nghiệp và mục tiêu của mỗi học sinh.

©2024 Concordia International