Đăng kí
Yêu cầu đầu vào

  • 1. Ghi danh trở thành thành viên của trung tâm ngoại ngữ Concordia.

  • 2. Làm bài test để xếp lớp.

Khi đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận, bạn sẽ cần phải thanh toán học phí để hoàn tất quá trình đăng ký.

Truy cập internet

Tất cả học sinh được yêu cầu phải có một máy tính có thể truy cập Internet.

©2023 Concordia International