Liên hệ
Trụ sở chính tại Châu Á

Philippine
 • Trường cao đẳng quốc tế Concordia của Châu Á và Thái Bình Dương :
  Concordia International College of Asia and Pacific, Inc:
  • Địa chỉ / Address : : 9th Floor Padilla Bldg. F. Ortigas Jr. Road Ortigas Center Pasig City
  • Business Center Ortigas Pasig City
  • Điện thoại / Telephone : (+63) 2-625-65-79

Korea
 • Trung tâm Giáo dục Concordia tại Hàn Quốc :
  Concordia Education Center Korea :
  • Địa chỉ / Address : :Gyewon Building #1306, 71, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea ZIP 03189
  • Online English: +82-1811-0279
  • Điện thoại / Telephone : +82-6677-3096

 • Văn Phòng tại Busan :
  Busan Office :
  • Sejong World Plaza A Dong 309 Ho, 814 Haewoondaero, Joadong, Haewoondaegu, Busan
  • Điện thoại / Telephone : +82-51-702-0588

Vietnam
 • Concordia Vietnam :
  • Địa chỉ / Address : 162 Phuong Liet Str, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam.
  • Điện thoại / Telephone : +84 123 456 7890
  • Email : contact@studyspace.net.vn

Uzbekistan
 • Trung tâm giáo dục Concordia- Uzbekistan :
  Concordia Education - Uzbekistan :
  • Địa chỉ / Address : 49 House Dustlik St. Urgench city, Postal code: 220100, Republic of Uzbekistan
  • Điện thoại / Telephone : +998 97 221 2113

©2023 Concordia International