-->
TOEFL
Chương trình TOEFL

Chương trình TOEFL là một phần của chương trình văn bằng tiếng Anh cung cấp kết quả tối ưu hóa cho những sinh viên muốn đạt chứng chỉ TOEFL IBT. Chương trình tập trung vào các kỹ năng và lựa chọn bất kỳ một bài test để lựa chọn các ý tưởng chính và chi tiết, đưa ra kết luận và tóm tắt. chương trình này cũng có chương trình giao tiếp trực tuyến 1 giáo viên : 1 học viên giúp học viên nâng cao khả năng nghe và nói. Khóa học này sẽ giúp cho học viên có thể sắp xếp được việc học ở trường và công việc mà vẫn có thể học được chương trình này. Những học viên cần luyện tập nhiều hơn với phần đọc TOEFL sẽ có cơ hội để đọc và hiểu văn bản học thuật một cách sâu sắc. Hướng dẫn của giảng viên và giải thích sẽ giúp sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi hiệu quả hơn và có chiến lược.

TOEFL

TOEFL viết tắt của Test of English as a Foreign Language. Bài kiểm tra TOEFL là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến rộng rãi nhất trên thế giới, được công nhận bởi hơn 10.000 trường cao đẳng, đại học và cơ quan ở hơn 130 quốc gia, bao gồm Úc, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.


©2024 Concordia International