Tiếng anh nâng cao
Tiếng anh nâng cao

Theo hệ điều hành chương trình thư viện trực tuyến, chương trình cho sinh viên mmuốn đạt được khả năng đọc tiếng Anh thông qua việc có được những kiến thức có giá trị về khoa học - xã hội khoa học, chương trình học dựa trên hình ảnh với các định nghĩa ở bên cạnh cũng như hệ thống tường trình hỗ trợ với diễn viên lồng tiếng tất cả đều kết hợp trong hệ thống thư viện trực tuyến. Giáo viên và sinh viên có thể mở các diễn đàn thảo luận về các chủ đề khác nhau và đương nhiên học sinh sẽ hoà nhập vào cuộc trò chuyện và suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Get To Know The Past Series

©2023 Concordia International