-->
TOEIC
Chương Trình TOEIC

Mục tiêu của Chương trình TOEIC là giúp học sinh nâng cao khả năng ngôn ngữ ở tất cả các lĩnh vực: Nói, Đọc, Viết và Nghe. Chương trình TOEIC không chỉ chuẩn bị cho học sinh chứng chỉ và bài kiểm tra mà còn cải thiện khả năng tiếng anh giao tiếp thông qua bài học trực tuyến 1giáo viên : 1 học sinh. Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu sẽ được tập trung trong việc cung cấp bài học tối ưu cho học sinh để chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC của học sinh.

TOEIC

Trong hơn 30 năm, bài thi TOEIC® Nghe và Đọc đã đưa ra tiêu chuẩn đánh giá các kỹ năng tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. Ngày nay TOEIC là đánh giá hàng đầu về kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh cho môi trường làm việc toàn cầu.

  • Chuẩn bị cho toàn cầu hóa việc làm: Chuẩn bị cho sinh viên cạnh tranh trong lực lượng lao động toàn cầu.

  • Vị trí: Xác định những người có kỹ năng để thành công trong trường học và trong kinh doanh.

  • Hiệu quả của Chương trình: bằng sự tiến bộ và trình độ tiếng Anh của học sinh.

  • Phát triển chương trình: Đánh giá bằng hiệu quả của các chương trình tiếng Anh của bạn.

  • Tăng Đăng ký: Thu hút nhiều sinh viên có khả năng phát triển kỹ năng để thành công tại nơi làm việc.

©2024 Concordia International