Thư viện Online
Thư viện Online

Các nghiên cứu cho thấy việc đọc sách cho niềm vui tạo ra sự khác biệt lớn đối với thành tích học vấn của trẻ. Những học sinh thích đọc sách vì thích thú được trang bị tốt hơn để học. Không chỉ trong lớp học mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Con của tôi còn quá trẻ để đọc

Các em nhỏ có thể sử dụng hệ thống thư viện trực tuyến của chúng tôi để lắng nghe và đọc to hơn. mỗi cuốn sách là tiếng nói để kích thích học sinh! Bằng cách lắng nghe giọng nói với sự phát âm thích hợp và hứng thú, các em sẽ học với môi trường vui vẻ.

Click vào đây để vào thư viên Online

©2023 Concordia International