IELTS
Chương trình IELTS

Chương trình IETLS là một khóa học cấp chứng chỉ ngôn ngữ chuyên sâu dựa vào sự thành thạo tiếng Anh của học sinh.chương trình sẽ chuẩn bị cho học viên thi IELTS thông qua việc tập trung chiến lược cải thiện việc đọc, viết, nghe và nói theo tiêu chuẩn của kỳ thi IELTS.

Học sinh phải học dạng IELTS và cách sử dụng để đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra. CLC cung cấp cho sinh viên không chỉ với những lời khuyên và hướng dẫn để hiểu dạng bài thi IELTS, mà còn các kỹ năng tiếng anh thực tế hỗ trợ nền tảng của tất cả các bài kiểm tra trình độ tiếng anh.

Tóm tắt nội dung:

Parts Question Format Time
Part 1 Introduction & Interview
Short introduction, personal hobby, questions and answers about personal hobbies.
4~5 Mins
Part 2 Long Turn
Presentation according to the related topic cars, Q&A about the presentation.
3~4 Mins
Part 3 Discussion
Open discussion about the given topics(Organizational skills, Comprehension skills, and Responsive skills practice).
4~5 Mins

©2023 Concordia International