Tiếng anh cho trẻ em
Chương trình loạt sách tiếng anh cho thiếu nhi

Chương trình này sẽ vận hành trên hệ thống thư viện trực tuyến. chương trình sẽ hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ khi đã đọc qua nhiều sách, thu hút các em bởi những câu chuyện thú vị vừa học vừa giải trí.

Chương trình đào tạo trực tuyến của thư viện trực tuyến bắt đầu với nhiều chủ đề khác nhau trong bối cảnh xã hội. Chương trình này chỉ tập trung vào bề mặt của mỗi môn học, nhưng trọng tâm chính của chương trình là phát triển khả năng đọc hiểu, nghe, tư duy phê bình, khả năng tự học và ngay cả thói quen đọc sách tiếng anh.

Chương trình này cho bất cứ ai muốn tham gia vào các hoạt động và tìm hiểu nền tảng của tiếng anh. Không cần phải ấn định thời gian cho chương trình sự tiến bộ tùy thuộc vào thời gian mà học sinh bỏ ra để đọc sách. Tuy nhiên thời gian và những cuốn sách sẽ được yêu cầu thời gian và số lượng sách được đọc.

Một số bài học mà sinh viên có thể ghi vào trong chương trình này:

Dream Big Series

©2023 Concordia International