Chương trình anh ngữ
Tổng quan về chương trình

Chương trình Anh ngữ Concordia là một chương trình học tiếng Anh chuyên sâu bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là cuộc gọi video trực tuyến 1: 1 với giáo viên bản địa trong 25 phút. Phần thứ hai là 25 phút đọc sách trực tuyến. Nó nhằm tăng cường năng lực tiếng anh của học sinh trong tất cả các lĩnh vực nghe, Nói và Đọc Hiểu. Chương trình đáp ứng các nhu cầu đa dạng của học viên từ việc cải thiện tiếng anh giao tiếp, chuẩn bị cho đại học, phát triển sự nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi. Sau đây là phác thảo chung của các lớp học trong chương trình:

Nó bao gồm 9 cấp độ từ 1 đến 9. Mỗi cấp độ được thiết kế theo cách mà học sinh có thể trải nghiệm sự phát triển nhanh chóng trong các kỹ năng tiếng Anh của mình. Các học viên sẽ được kiểm tra trình độ và sẽ được cung cấp đúng theo khả năng mình có.

Các khóa học

Mỗi chương trình được thành nhiều khóa học. Học viên phải hoàn thành từng khóa học mới có thể kết thúc chương trình. Mỗi khóa học sẽ có một số lớp học, mỗi lớp học được chia làm 2 phần: phần 1: 25 phút 1 giáo viên : 1 học viên ( giáo viên đã được chứng nhận), phần 2: 25 phút đọc trực tuyến tổng cộng 2 phần là 50 phút cho dù là giáo viên giảng dạy trực tuyến hay trực tiếp chúng tôi mong muốn cho học viên sự quan tâm tốt nhất.

Lớp Break Down

Trong quá trình dạy, chúng tôi cung cấp sách/ chủ đề cho học viên để đọc và trả lời những câu hỏi. có thể sẽ có nhiều sách cho mỗi khóa học. trong phần đọc-hiểu chúng tôi yêu cầu một số lượng sách phải đọc, một hoặc hai cuốn sẽ bắt buộc tuy nhiên phần còn lại học viên sẽ chọn lựa hoặc người quản lý thư viện sẽ chọn. nếu sinh viên gặp vấn đề khi chọn 1 cuốn sách người quản lý sẽ giới thiệu nó cho học viên. Chúng tôi muốn thúc đẩy tiềm năng cho học viên nhưng chỉ từng bước một. Đối với sinh viên vượt qua điểm chuẩn, họ sẽ nhận được phần thưởng chúc mừng.

©2023 Concordia International